Lid NRTO

Wij hebben het NRTO keurmerk. Dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders.
Zie hier de animatie over dit keur merk: https://vimeo.com/249786054

Wat houdt dit in?

Dat Take Off Support de Algemene Voorwaarden van het NRTO hanteert en handelt volgens de NRTO Gedragscode. Daarnaast treedt de geschillencommissie van de NRTO op bij eventuele klachten over de scholingsactiviteiten van Take Off Support.

Download hier de:

Algemene-Voorwaarden-NRTO

Gedragscode-NRTO

Klachtenprocedure