in Youtube Twitter

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen; ook jij als aanbieder van complementaire / alternatieve zorg. Deze regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door jou geleverde zorg. Ook verplicht de wet de zorgaanbieder om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor ZZP-ers. 

De meeste beroepsverenigingen stellen als voorwaarde dat je in het bezit moet zijn van een CPION geregistreerd diploma Psychosociale Basis Kennis (PsBK) Sinds maart 2019 is deze opleiding ook te volgen bij Take Off Support.