in Youtube Twitter

Startdata

De data in 2019 zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag!

Startdatum 12 september

Blok   I  - 12 t/m 14 september 2019
Blok  II  - 10 t/m 12 oktober
Blok III  - 07 t/m 09 november
Blok IV  - 12 t/m 14 december

Lestijden van 10:00 tot 18:00 uu

Examen

Om deel te nemen aan het praktijkexamen dienen de deelnemers blijk te geven van hun kennis en vaardigheden door:  

  • Maandelijks een reflexiverslag van de geleerde en uitgevoerde interventiemethoden in te leveren. 
  • Blijk te geven over de vaardigheden te beschikken om hypnose interventies te kunnen uitvoeren.

De verslagen dienen als pdf file te worden ge-upload op de DigiCampus (digitale leeromgeving). 

Leermiddelen

- Uitgebreide Syllabus
- Digitale leeromgeving
- Intervisie

Digitale leeromgeving

Als deelnemer aan de opleiding heb de beschikking over een digitale leeromgeving (DigiCampus). Hierin kun je jouw ervaringen met studiegenoten delen, vragen stellen aan de docenten en alle gedemonstreerde technieken op film nog eens nazien.
Het is ook de omgeving waar je de opdrachten kunt oploaden. De digitale leeromgeving is exclusief voor deelnemers en alleen toegankelijk met een persoonlijke inlogcode. 

Intervisie

Deelnemers stellen tijdens het eerste blok intervisiegroep(en) samen.
Een intervisiegroep komt minimaal 3 keer bij elkaar.