Kabinet schrapt het STAP-budget in 2024

Het STAP-budget wordt geschrapt in 2024, vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet dit besloten. Het rijk maakt hier vanaf 2024 geen middelen meer vrij.

Ondanks de beëindiging van het STAP-budget, blijft de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen bestaan. Zeker binnen de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Daarom bekijkt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de komende periode op welke manier ze dit kan blijven stimuleren.

Dit jaar nog STAP-budget aanvragen? Dat kan!

STAP-budget vraag je aan via het STAP-portaal van UWV, ook wanneer je verder niets met UWV te maken hebt. UWV verzorgt namelijk de financiële afhandeling van deze subsidie en maakt het toegekende STAP-budget over aan de opleidingsinstantie.
Voor al onze opleidingen en cursussen kun je een STAP-budget aanvragen van € 1.000.
Je moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-budget ontvangen
 • Je bent ouder dan 18 jaar
 • Je ontvangt geen AOW
 • Jij of je partner hebben de Nederlandse nationaliteit, of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie
 • Je Nederlandse Volksverzekering.
  (Als je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland hebt gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad, dan ben je verzekerd voor de volksverzekeringen)

Wanneer vraag je het STAP- budget aan?

Je kunt het STAP-budget voor onze opleidingen en cursussen aanvragen, als de opleiding of cursus niet eerder
dan 4 weken na je STAP-aanvraag start.  én uiterlijk 3 maanden na de betreffende aanvraagtermijn start.
Bijvoorbeeld:
Wil jij een cursus of opleiding volgen die start in, april, mei , of juni, dan kun je het START-budget aanvragen op 28 februari.

STAP-aanmeldingsbewijs

Om de aanvraag te kunnen doen bij het UWV heb je van Take Off Support een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Als je jezelf aanmeldt voor een van onze opleidingen, of cursussen, zet dan in het vakje ‘Vragen’ de opmerking STAP-budget. Wij nemen vervolgens contact met je op en sturen je daarna een email met het STAP-aanmeldingsbewijs.

De aanvraagtermijnen

Iedere aanvraagtermijn bestaat uit 2 maanden en voorziet in een beperkt aantal toekenningen. De praktijk leert dat je er snel bij moet zijn, want alle budgetten worden op de eerste dag al vergeven. I

In 2023 start er iedere 2 maanden, ’s morgens om 10:00 uur een nieuw aanvraagtijdvak.

Dit zijn de laatste aanvraag momenten in 2023:

 • 3 juli 2023
 • 4 september 2023
 • 1 november 2023.

Vraag je op 17 maart 2023 STAP-budget aan? Dan moet je opleiding starten NA 28 maart 2023 en uiterlijk VOOR 31 juli 2023. I.v.m. de storing bij het UWV op 28 februari, hoeft er dus geen 4 weken tussen jouw aanvraag en de startdatum van de cursus te zitten.

Vraag je op 1 mei 2023 STAP-budget aan? Dan moet je opleiding starten NA op 29 mei 2023 en uiterlijk VOOR 30 september 2023.

Vraag je op 3 juli 2023 STAP-budget aan?Dan moet je opleiding starten NA 31 juli 2023 en uiterlijk VOOR 30 november 2023.

Vraag je op 4 september 2023 STAP-budget aan? Dan moet je opleiding starten NA 2 oktober 2023 en uiterlijk VOOR 31 januari 2024.

Vraag je op 1 november 2023 STAP-budget aan? Dan moet je opleiding starten NA 29 november 2023 en uiterlijk VOOR 31 maart 2024.

Wordt jouw aanvraag afgekeurd, dan kan je gedurende die aanvraagtermijn niet nogmaals een aanvraag indienen maar moet je wachten tot de volgende aanvraagtermijn. Per persoon kun je één keer per kalenderjaar het STAP-budget ontvangen.

Wil je nu het STAP-budget aanvragen, volg dan de volgende stappen

 1. Vul het aanmeldingsformulier voor de betreffende cursus, of opleiding in op onze site en verzend deze..
 2. Schrijf, onderaan het formulier, in het vakje ‘Vragen’: STAP-budget
  (wij reserveren direct een plaats voor jou, zodat jouw deelname gegarandeerd is)
 3. Wacht op ontvangst van het aanmeldingsbewijs, welke wij naar jou e-mailen.
 4. Na ontvangst van het aanmeldingsbewijs ga je naar de volgende link: https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal en vraag je jouw STAP budget aan.
 5. Als je aanvraag wordt goedgekeurd melden we je definitief aan voor de betreffende opleiding, of cursus. Jij ontvangt hiervoor een bevestiging.
  Wij factureren € 1.000 naar het UWV en het restant factureren wij naar jou.
  Wordt de aanvraag niet toegekend dan horen wij graag van je of je evenzogoed deel wilt nemen aan de opleiding of cursus zonder het STAP-budget.
  Je kunt ook de datum verzetten naar een latere datum. Dat geeft jou de kans om opnieuw het STAP-budget aan te vragen in een volgend aanvraagtermijn.

Hulp nodig bij het doen van een aanvraag

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van het STAP-budget? Dan kun je op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur binnenlopen bij één van de UWV-kantoren. Een adviseur van UWV helpt bij vragen over de STAP-regeling of helpt bij het aanvragen. Hiervoor kun je gewoon binnenlopen. Wil je hulp bij het doen van een aanvraag? Neem je DigiD mee en zorg dat je je hebt ingeschreven bij een opleider en dus in het bezit bent van een STAP-aanmeldingsbewijs.

Als je nog vragen hebt kun je altijd telefonisch contact met ons opnemen.
Koos Schinkel 06 – 20 34 21 30, of Esther Honkoop 06 – 33 80 95 66